Склад Учівського Сенату

Сенатор

Смолинець Анастасія

Члени Сенату:

Пелешко Ярина

Гудко Мар»яна

Леус Аліна

Осіїк Юрій

Луцик Ярослав

Денис Юлія

Хрипко Анна

Крисовата Вероніка

Романчук Богдан

Гринь Святослав

Нагірний Василь

Косівський Валентин

/Files/images/Модель учнівського Сенату-001.jpg

Положення про організацію самоврядування у ЧНВК №3.

I. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування НВК – учнівський Сенат - добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

1.2. Основні завдання органів учнівського самоврядування:

- забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

- забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;

- сприяння різноманітних учнівських гуртків, товариств, об’єднань,

клубів за інтересами.

1.3. Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру – загальношкільну і класну – з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільними, тобто перші мають підпорядковуватись останнім, педагогічне керівництво органами учнівського самоврядування обох рівнів.

II. Структура учнівського Сенату:

-законодавчий та виконавчий орган самоврядування, звітний загальним

зборам ;

Загальні збори (функції):

-вибори координаторів первинних колективів школи до учнівського Сенату;

-звіти;

-збори первинних колективів;

-вибори членів учнівського Сенату до чотирьох міністерств;

-звіти.

III. Учнівський Сенат

- Сенатор учнівського Сенату;

- Секретар учнівського Сенату;

- Міністр з питань освіти та захисту прав учнів;

- Міністр інформації та просвіти;

- Міністр фізичної культури, спорту і праці;

- Міністр культури та відпочинку.

IV. Перелік обов»язків членів учнівського Сенату

4.1. Сенатор учнівського Сенату:

4.1.1. Організовує діяльність учнівського Сенату відповідно за планом

4.1.2. Організовує навчання голів Сенату.

4.1.3. Систематично проводить збір Сенату.

4.1.4. Представляє інтереси учнів на рівні педколективу та батьківської ради.

4.1.5. Планує роботу разом з членами Сенату.

4.1.6. Взаємодіє з педагогом-організатором, заступником директора з виховної роботи, предствником міської ради дитячого самоврятування.

4.2. Віце-сенатор учнівського Сенату:

4.2.1. За відсутності сенатора виконує його обов’язки, здійснює контроль за виконанням доручень членами Сенату.

4.2.2. Організовує навчання членів Сенату.

4.2.3. Взаємодіє з педагогом-організатором та сенатором.

4.3. Секретар учнівського Сенату:

4.3.1. Відповідає за ведення документації Сенату..

4.3.2. Планує роботу разом з сенатором та заступниом директора з виховної роботи

4.4. Міністр з питань освіти та захисту прав учнів:

4.4.1. Планує роботу разом з сенатором, заступником директора з

виховної роботи.

4.4.2. Дбає про дотримання школою різних законів.

4.4.3. Бере участь у розгляданні конфліктів між учнями, учнями та вчителями школи.

4.4.4. Звітує перед Сенатом про

участь учнів у роботі міністерства,

4.5. Міністр інформації та просвіти.:

4.5.1 . Планує роботу разом з сенатором

та заступником директора з виховної роботи,

4.5.2. Інформує учнів, батьків, вчителів про всі

події, що відбуваються у школі.

4.5.3. Звітує перед Сенатом про участь учнів у роботі міністерства.

4.6. Міністр фізкультури , спорту та праці:

4.6.1.Планує роботу разом з сенатором та заступником директора з

виховної роботи.

4.6.2. Бере участь у підготовці та проведенні

спортивних змагань з різних видів спорту.

4.6.3. Звітує перед Сенатом про участь міністерства.

4.7. Міністр культури та відпочинку:

4.7.1. Планує роботу комісії разом з сенатором та заступником

директора з виховної роботи.

4.7.2. Бере участь у організації дозвілля у школі.

4.7.3. Звітує перед Сенатом про участь учнів у роботі міністерства.

V. Права членів учнівського Сенату

5.1. Брати участь у роботі всіх напрямків дитячого самоврядування.

5.2. Представляти інтереси учнів.

5.3. Співпрацювати з педагогічним колективом та батьківською радою.

5.4. Проводити засідання, приймати рішення і виконувати їх.

5.5. Давати доручення всім учням і контролювання їх виконання.

VI. Обов’язки членів чнівського Сенату

6.1. Бути прикладом у навчанні та праці.

6.2. Захищати інтереси учнів.

6.3. Організовувати роботу центрів у класному колективі.

6.4. Координувати і контролювати діяльность пер- винних центрів.

6.5. Забезпечувати життєдіяльність учнівського самоврядування в школі.

6.6. Організовувати підготовку та проведення загальношкільних заходів, спрямованих на розвиток особистості як суб’єкта життя.

6.7. Забезпечувати представництво шкільного са- моврядування.

6.8. Звітуватися перед шкільним Парламентом.

VII. Основні напрямки діяльності учнівського Сенату

Міністерство освіти та захисту прав учнів

Мета: подбати про самовпевненість учнів у школі, не допустити порушення їхніх прав.

Завдання:

- контроль за успішністю учнів;

- розгляд конфліктів між учнями, учнями та вчителями;

- захищає права та інтереси учнів;

- слідкує за дотриманням законів про права учнів.

-

Міністерство інформації та просвіти

Мета:

- вивчення громадської думки учнів про шкільне життя;

- створення інформаційного банку про життє- діяльність класних колективів;

- рекламуваня діяльності шкільного Парламенту;

Завдання: інформаційна комісія об’єднує майбутніх журналістів, які збирають інформацію про різні події шкільного життя, висвітлюють їх у шкіль- ній пресі, випускають шкільну газету, проводять конкурси шкільних, класних газет до визначних подій.

Міністерство фізкультури, спорту та праці.

Мета:

- залучення учнів до активної діяльності у сфері спорту;

- пропагування здорового способу життя серед учнів;

- організація спортивних ігор.

Завдання: Організовує і проводить спортивно масову роботу, оперативні змагання, в тому числі і так звані “козацькі забави”, залучає учнів до учас- ті в роботі спортивних секцій. В школі час від часу проводяться спортивні змагання з волейболу, баскетболу між командами учнів і вчителів.

Міністерство культури та відпочинку

Мета:

- організація змістовного дозвілля дітей і молоді з урахуванням їхніх інтересів;

- залучення дітей та підлітків на основі ініціативи до підготовки та проведення творчих справ, доз вільних програм.

Завдання: піклується про естетичне виховання школярів, розвиток їхніх художніх здібностей; організовує роботу творчих гуртків і клубів, конкурси талантів, вечори відпочинку, зустрічі з працівниками культури і мистецтва; виставки художньої творчості школярів (малюнки, вишивки, саморобки тощо), відвідування театрів, культпоходи на виставки і концерти; інформує учнів про новини культурного життя міста, влаштовує обговорення побаченого; рекомендує школярам радіо та телепередачі з питань мистецтва і культури; бере участь у художньому оформлені школи; організовує і проводить шкільні вечори, дискотеки, шоу програми.

Кiлькiсть переглядiв: 459

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.