Повернутися до звичайного режиму

Сьогодні НВК – це сучасний заклад,

у якому 56 вчителів навчають 678 учнів.

Це заклад, у якому навчають, виховують, розвивають молоду особистість, проводять значну науково-дослідницьку роботу педагоги.

За результатами рейтингу навчальних закладів НВК постійно посідає 2-4 місця у місті.

/Files/images/DSC08307.JPG

Експериментально-інноваційна діяльність здійснюється за такими напрямками:

1) викладання предметів художньо-естетичного циклу за авторськими програмами вчителів школи,

2) використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі під керівництвом науковців Інституту педагогіки НАПН України,

3) співпраця з вищими навчальними закладами України

4) міжнародне співробітництво.

Викладання предметів художньо-естетичного циклу

за авторськими програмами вчителів школи

Ми пройшли етап створення, затвердження та погодження навчальних програм з хореографічного та музичного мистецтва для спеціалізованих класів на рівні міста, області, профільного міністерства.

Зараз працюємо над створенням посібників та хрестоматій на допомогу вчителям та учням для поглибленого вивчення хорового співу, музичної грамоти та сольфеджіо, музичної літератури, музики та руху, театрознавства.

Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі під керівництвом науковців Інституту педагогіки НАПН України

Спільно з науковцями Інституту педагогіки НАПН України (доктором філософії, кандидатом філологічних наук Варзацькою Л.О., кандидатом філологічних наук Фасолею А.М., кандидатом педагогічних наук Бійчук Г.Л.) працюємо над проектами:

· Впровадження в навчально-виховний процес електронних програмних засобів навчального призначення;

· Впровадження особистісно зорієнтованого навчання;

· Формування в учнів 5-7 класів комунікативної компетентності як ключової і предметної;

· Формування оргдіяльнісних умінь на уроках української мови та літератури в старших класах.

Мета такої діяльності: створення оптимальних умов для розвитку і саморозвитку особистості, розкриття в навчально-виховному процесі її інтелектуально-особистісного потенціалу, набуття життєво важливих освітніх компетенцій, соціалізації.

Результатом інноваційної діяльності стало:

- зростання рівня внутрішньої мотивації,

- зниження рівня тривожності,

- зростання впевненості у власних силах,

- розвиток самостійності,

- формування позитивної Я-концепції особистості,

- підвищення рівня навченості учнів,

- перехід від репродуктивної форми навчання до уміння вчити вчитися,

- зростання фахового рівня педагогів.

Крім зазначених інновацій, проводимо моніторингову діяльність, завданнням якої є одержання інформації про стан навчально-виховної системи з метою прийняття управлінських рішень щодо переведення її на якісно новий рівень.

Практикуємо такі види моніторингу, як:

- моніторинг навчальних досягнень кожного учня, зокрема виведення коефіцієнта його самореалізації,

- моніторинг результативності засвоєння знань,

- моніторинг інтелекту школяра,

- моніторинг здібностей і нахилів школярів,

- моніторинг готовності учнів, учителів, батьків до впровадження ОЗОНу в навчально-виховний процес.

Ефективність і результативність моніторингової роботи:

1) за допомогою одержаних результатів оцінюємо особисті якості та властивості учасників досліджень, тенденції динаміки цих якостей, аналізуємо стан освітньої системи;

2) методом вимірів маємо змогу аналізувати інформацію в динаміці, прогнозувати на цій основі подальший розвиток освітньої системи закладу.

Співпраця з вищими навчальними закладами та професійно-технічними навчальними закладами

Упродовж останніх років ми успішно співпрацюємо з:

1. Львівським національним університетом ім. Івана Франка (кафедра фольклористики). Мета такої співпраці: цільова підготовка до навчання на філологічному факультеті, спільне проведення експериментально-цільової роботи, апробації та використання прогресивних форм залучення молоді до навчання.

2. Львівським державним коледжем ім. Івана Труша. Програма передбачає забезпечення наступності та перспективності у навчанні і вихованні, науково-методичному співробітництві у сфері художньо-естетичного виховання, розвитку проектно-художньої культури учнів.

3. Червоноградським вищим професійним училищем № 11. Ця співпраця спрямована на підготовку учнів до навчання на мистецьких факультетах.

Міжнародне співробітництво

/Files/images/дівчинка і Земля англ мова.jpeg

Нашою гордістю є плідна співпраця з гімназією №1 м. Писковіце Республіки Польща. У рамках якої відбуваються щорічні творчі зустрічі педагогів, учнів, батьків двох народів. У програмі: вивчення історії, культури, економіки, політики, географії України та Польщі, ознайомлення з пам’ятками історико-культурного, ландшафтного призначення, обмін думками щодо європейського освітнього інтегрування, відвідування уроків та їх обговорення, проведення спільних українсько-польських уроків, вікторин, спортивно-культурних змагань, дискусій тощо і, звичайно, вдосконалення мовної практики та набуття комунікативних знань та умінь. Фінансування здійснюється за допомогою міської влади Червонограда та Писковіце, Міжнародного європейського інтеграційного освітнього фонду та спонсорської підтримки батьків.

Реалізація програми ,,Обдаровані діти”

/Files/images/glob.png

· щорічно стипендіатами міського голови є від п’яти до восьми учнів

· Стипендіатами Президентської стипендії стали: Рудак Сергій та Практика Катерина, а Доскіч Іван за перемогу у Всеукраїнському конкурсі читців нагороджений Президентською путівкою ,,Місцями Івана Франка”

· Учні школи результативно виступають на обласних та всеукраїнських олімпіадах, науково-практичних конференціях

· учні школи є постійними переможцями та призерами міського конкурсу ,,Мій перший вірш”

· учні класів з поглибленим вивченням візуального мистецтва стали постійними ілюстраторами творів червоноградських та львівських письменників, що виходять друком у Червонограді та Львові, зокрема збірки Людмили Ржегак : „Я живу у місті, у Червонограді”, „Петрикова сопілка”, ,”Календар природи”, „Літав метелик”, Юрія Хоми „Віє вітер у садочку”

· у школі є зразковий вокальний колектив ’’Веселі нотки”, а також театральна студія ,,Фантазія” та фольклорний гурт ,,Криниченька” , які є постійними учасниками міських та обласних заходів, переможцями багатьох конкурсів, фестивалів

· 22 гуртки працює на базі закладу.

Співробітництво з вищими закладами освіти і науки України

· Інститут педагогіки АПН України

- апробація навчальних мультимедійних посібників з української літератури вчителями Ромасевич О.В., Мигаль М.М.,

- апробація спецкурсу „Українська постмодерна література” вчителями Ромасевич О.В., Кутковською Г.М.,

- впровадження елементів особистісно зорієнтованого навчання на уроках української мов та літератури під керівництвом кандидата філологічних наук Анатолія Фасолі,

- використання програмних інформаційних технологій навчального призначення на уроках у середній та старшій школі.

· ЛОІППО

- науково-методичний супровід впровадження авторських програм для викладання предметів художньо-естетичного циклу,

- експертиза авторських програм відповідно до вимог Державного стандарту початкової, базової та повної загальної освіти з предметів:

1. хореографія,

2. музичне мистецтво.

· Львівський національний університет імені Івана Франка

- наукове керівництво учнівськими науково-дослідними роботами з фольклору, української мови та літератури, біології, математики,

- консультування щодо створення та впровадження авторських програм з фольклору.

Міжнародне співробітництво

Упродовж майже 10 років школа плідно співпрацює з гімназією №1 м.Писковіце Республіки Польща. У рамках цієї плідної співпраці відбуваються щорічні творчі зустрічі педагогів, учнів, батьків двох народів. У програмі: вивчення історії, культури, економіки, політики, географії України та Польщі, ознайомлення з пам’ятками історико-культурного, ландшафтного призначення, обмін думками щодо європейського освітнього інтегрування, відвідування уроків та їх обговорення, проведення спільних українсько-польських уроків, вікторин, спортивно-культурних змагань, дискусій тощо і, звичайно, вдосконалення мовної практики та набуття комунікативних знань. Фінансування здійснюється за допомогою міської влади Червонограда та Писковіце, Міжнародного європейського інтеграційного освітнього фонду та спонсорської підтримки батьків.

Ми перші:

· Сприяли створенню поглибленого вивчення предметів художньо-естетичного циклу

· Ініціювали єдину в області та, мабуть, і в Україні спеціалізацію профілів: музичного, хореографічного та образотворчого

· Розробили відповідні навчальні програми спеціалізованих предметів, курсів та факультативів, затверджені Міністерством науки і освіти України

· Розробили і затвердили у МОН України індивідуальний робочий навчальний план для класів з поглибленим вивченням хореографії

· Створили авторську програму з фольклору, визнану найкращою у Всеукраїнському конкурсі програм для занять у Малій Академій наук, і здобуваємо найвищі (перші та другі) призові місця на Всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідних робіт

· На базі закладу постійно проводяться всеукраїнські та обласні семінари з проблем організації роботи МАН

· Тільки у нас діє обласна секція з фольклору та мистецтвознавства

· Розпочали під керівництвом Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України апробувати електронні програмні засоби навчального призначення і активно використовувати їх для підвищення ефективності навчально-виховного процесу

· Сьогодні програмні електронні підручники ми маємо можливість використовувати з таких базових предметів основної та старшої школи, як українська мова і література, зарубіжна література, англійська мова, історія України, математика, фізика.

· Постійно отримуємо замовлення від видавництв щодо ілюстрації творів українських письменників

· Видаємо збірник поетичних учнівських творів ,,Поетичне мереживо”

· Започаткували з 1991року проведення козацьких забав

· Вокалісти школи під керівництвом Степованої О.Ю., Горської О.В., Фіялковської Л.І. є постійними переможцями та призерами Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів

· У рамках співпраці міст-побратимів України та Польщі, Червонограда та Писковіце двічі здобували Міжнародний європейський гранд з інтеграції в європейський освітній простір, за яким маємо можливість впродовж літа оздоровлювати старшокласників в кращих курортних місцях Польщі, вивчати історію, культуру, економіку, політичну систему сусіднього краю, знайомитися з традиціями, звичаями та особливостями менталітету польського народу, вдосконалювати мовну практику, пропагувати і поширювати знання про Україну.

Участь та досягнення учнів у міжнародних, регіональних олімпіадах, конкурсах, спартакіадах та інших творчих і спортивних заходах

Стипендіати міського голови 2017 рік

Прізвище, ім’я предмет місце вчитель
1 Коростинська Віта фольклор ІІ Фіялковська Л.І.
2 Марців Катерина біологія ІІІ Шевчук Г.Я.
3 Панечко Діана біологія ІІІ Шевчук Г.Я.
4 Ускова Діана біологія ІІІ Шевчук Г.Я.
5 Романчук Богдан Трудове навчання ІІ Кутковський М.В.
6. Ахтянкіна Катерина Трудове навчання ІІ Бурцева Т.М.

Олімпіади 2016-2017 н.р.


Результати міських олімпіад

предмет прізвище та ім’я клас місце вчитель
1 Математика Корень Вікторія 6-А ІІІ Самчук Л.М.
2 Математика Кріп Богдан 8-А ІІІ Лапій О.П.
3 Фізика Кріп Богдан 8-А ІІІ Шот Л.В.
4 Хімія Кріп Богдан 8-А ІІІ Марунчак Т.Ю
5 Хімія Панечко Діана 11-А ІІІ Марунчак Т.Ю.
6 Екологія Панечко Діана 11-А ІІІ Шевчук Г.Я
7 Біологія Панечко Діана 11-А І Шевчук Г.Я
8 Біологія Пелешко Катерина 11-А ІІІ Шевчук Г.Я.
9 Біологія Марців Катерина 10-А ІІ Шевчук Г.Я.
10 Біологія Боровиченко Олександр 9-А ІІІ Вовчак Н.Ф.
11 Укр..мова Горська Анна 4-Б І Лозинська М.І.
12 Укр..мова Луцик Софія 7-А І Мигаль М.М.
13 Укр..мова Коцур Олена 11-А ІІІ Мигаль М.М.
14 Історія Ніколаєва Лілія 9-А ІІІ СмеречанськаО.В.
15 Конкурс Шевченка Леус Аліна 7-А ІІІ Мигаль М.М., Павлів С.В.
16 Конкурс Шевченка Возьний Ігор 9-А ІІІ Куцериб С.Й.
17 Інформ. техн Вільчинський Назар 11-А ІІ Караман Л.І.
18 Інформ.техн Марців Катерина 10-А ІІІ Караман Л.І.
19 Труд. навч. Ахтянкіна К. 9-А І Бурцева Т.М.
20 Труд. навч. Романчук Б. 9-А І Кутковський М.В.

Результати участі у міських захистах науково-дослідницьких робіт

предмет прізвище та ім’я клас місце вчитель
1 Укр..мова Коцур Олена 11 Кутковська Г.М.
2 Історія Башкірова Анастасія 11 Смеречанська О.В.
3 Інформаційні технології Пацула Віктор 11 3 Караман Л.І.
4 Математика Мацько Соломія 11 Лапій О.П.
5 Фольклор Коростинська Віта 11 2 Фіялковська Л.І.

Результати участі у обласних захистах науково-дослідницьких робіт

предмет прізвище та ім’я клас місце вчитель
1 Конкурс Яцика Горська Анна 4-Б Лозинська М.І.
2 Конкурс Яцика Луцик Софія 7-А Мигаль М.М.
3 Біологія Ускова Діана 10-А ІІІ Шевчук Г.Я.
4 Біологія Панечко Діана 11-А ІІ Шевчук Г.Я.
5 Біологія Марців Марта 10-А ІІІ Шевчук Г.Я.
6 Фольклор Коростинська Віта 10-А ІІ Фіялковська Л.І.
7 Трудове навч. Ахтянкіна Катерина 9-А ІІ Бурцева Т.М.
8 Трудове навч. Романчук Богдан 9-А ІІ Кутковський М.В.
9 Інформ. техн.. Пацула Віктор 11-А Караман Л.І.

Стипендіати міського голови 2016 рік

Прізвище, ім’я предмет місце вчитель
1 Присташ Ростислав українська мова історія І ІІІ Ромасевич О.В. Смеречанська О.В.
2 Горська Анна Українська мова ІІІ Лозинська М.І.
3 Панечко Діана біологія ІІ Шевчук Г.Я.
4 Шевченко Михайло фізика ІІІ Шот Л.В.
5 Гащук Віталій інформаційні технології ІІІ Караман Л.І.
6. Ахтянкіна Катерина Трудове навчання ІІ Фіялковська Л.І.
7 Збишко Дмитро Трудове навчання ІІ Кутковський М.В.

Олімпіади 2015-2016 н.р.

Результати участі у міських захистах науково-дослідницьких робіт

предмет прізвище та ім’я клас місце вчитель
1 Укр..мова Коцур Олена 10 відзначена Кутковська Г.М.
2 Історія Башкірова Анастасія 10 відзначена Смеречанська О.В.
3 Укр. мова Присташ Ростислав 11 1 Ромасеви О.В.
4 Математика Гащук Віталій 11 3 Лапій О.П.
5 Фольклор Зіньків Олена 11 2 Фіялковська Л.І.

Результати участі в обласних олімпіадах, захистах науково-дослідницьких робіт

предмет прізвище та ім’я клас місце вчитель
1 правознавство Присташ Ростислав 11 4 Попик Г.Б
2 Історія Присташ Ростислав 11 3 Смеречанська О.В.
3 екологія Зіньків Олена 11 5 Вовчак Н.Ф.
4 інформ. техн. Гащук Віталій 11 3 Караман Л.І.
5 біологія Марців Катерина 9-А Шевчук Г.Я.
6 біологія Панечко Діана 10 2 Шевчук Г.Я.
7 укр..мова Присташ Ростислав 11 1 Ромасевич О.В.
8 фольклор Зіньків Олена 11 Фіялковська Л.І.
9 фізика Шевченко Михайло 11 3 Шот Л.В.
10 біологія Панечко Діана 10 3 Шевчук Г.Я.
11 трудове навч. Ахтянкіна 8 2 Бурцева Т.М.
12 трудове навч. Збишко Дмитро 11 2 Кутковський М.В.

Стипендіати міського голови 2014 рік

Прізвище, ім’я предмет місце вчитель
1 Присташ Ростислав Біологія українська мова історія ІІІ ІІІ ІІІ Вовчак Н.Ф. Мигаль М.М. Смеречанська О.В.
2 Шевченко Остап біологія ІІІ Шевчук Г.Я.
3 Журавський Андрій Трудове навчання ІІ Кутковський М.В.
4 Журавська Анастасія Трудове навчання ІІ Бурцева Т.М.

Стипенадіати міського голови 2013 рік

Прізвище, ім’я предмет місце вчитель
1 Фіялковська Діана фольклор ІІ Фіялковська Л.І.
2 Журавський Андрій Трудове навчання ІІІ Кутковський М.В.
3 Шевченко Остап Біологія фізика ІІ ІІІ Шевчук Г.Я. Шот Л.В.
4. Данчук Ірина Українська література ІІ Кутковська Г.М.
5 Присташ Ростислав Українська мова та література ІІІ Мигаль М.М.
6 Пилипчук Михайло біологія ІІІ Вовчак Н.Ф.

Стипендіати міського голови 2012 рік

Прізвище, ім’я предмет місце вчитель
1 Смик Дмитро математика ІІ Михальчук О.П.
2 Журавський Андрій Трудове навчання ІІ Кутковський М.В.
3 Шевченко Остап історія ІІ Попик Г.Б.

Стипенадіати міського голови 2011 рік

Прізвище, ім’я предмет місце вчитель
1 Фіялковська Діана фольклор ІІ Фіялковська Л.І.
2 Шевченко Остап українська література ІІІ Куцериб С.Й.
3 Пилипчук Михайло біологія ІІ Шевчук Г.Я.

Стипендіати міського голови 2010 рік

Прізвище, ім’я предмет місце вчитель
1 Орищин Анна Біологія ІІ Шевчук Г.Я.
2 Ляховська Оксана Зарубіжна література ІІ Федоренко С.З.
3 Куцько Оксана Українська література ІІІ Кутковська Г.М.
4 Ганущак Софія фольклор ІІІ Фіялковська Л.І.
5 Дрейчан Андрій інформатика ІІІ Шкілюк П.Є.
6 Самчук Софія біологія ІІІ Шевчук Г.Я.

Стипендіати міського голови 2009 рік

Прізвище, ім’я предмет місце вчитель
1 Орищин Анна біологія І Шевчук Г.Я
2. Вовчук Михайло біологія ІІІ Вовчак Н.Ф.
3 Практика Катерина фольклор І Фіялковська Л.І.
4 Мельничук Михайло астрономія ІІ Шот Л.В.
5 Нагуменюк Юрій математика ІІ Самчук Л.М.

Гурткова робота

Досвід кращих гурткових колективів свідчить, що крім формування умінь і навичок, гурткова робота дає змогу тіснішого спілкування між учнями, зустрічі яких відбуваються в умовах спільності позитивних емоцій, інтересів, духовної потреби.

Систематичні знання в гуртках дають позитивні результати, оскільки вони проводяться регулярно за планами. Велике значення має також і облік роботи учнів гуртка його керівниками. Узагальнення роботи проводиться у формі демонстрації її результатів: виставки, звіти, огляди, виступи, тематичні вечори, конкурси, олімпіади, предметні тижні. Результати діяльності учнів у гуртках стали надбанням усього НВЗ, ця робота носить суспільно-корисний характер.

Необхідно відзначити, що учні НВК беруть активну участь та мають високі досягнення у регіональних олімпіадах, конкурсах, спартакіадах та ін. творчих і спортивних заходах: (додаток №1, 2, 3).

Два творчих учнівські колективи одержали званя зразкових колективів (2005-2006 н.р.):

- Театр-студія “Фантазія” (кер. Козак С.М.);

- Фольклорний колектив “Криниченька” (кер. Фіялковська Л.І.).

У 2006-2007 н.р. у Міжнародних конкурсах фольклорний колектив “Криниченька” – І м. на Міжнародному конкурсі “Княжа Династія”. Фестиваль у м.Рівне “З народного джерела” – лауреат. Творчий вокальний колектив “Веселі нотки” (кер. Степована О.Ю.) – ІІІ м. на міжнародному фестивалі у м.Володимир-Волинський.

З обласних (регіональних): “Веселі нотки” (кер. Степована О.Ю.) у фестивалі “Світ дитинства” – ІІІ м.; “Цвіт папороті” – ІІ м.; “Знай люби свій рідний край” – образотворче мистецтво – І, ІІІ м.; “Зоряний спалах” – ІІ м.; образотворче мистецтво: конкурс на протипожежну тематику – І, ІІ, ІІІ м.

Всеукраїнський конкурс:

“Моє рідне місто” – образотворче мистецтво – І м.;

“Сурми звитяг” – І, ІІ, ІІІ (за номінаціями).

У міських: конкурс “Таланти твої, Україно!”: ном. “Українська вишивка” – ІІІ м, ІІ м, ІІІ м.; ном. “Український народний одяг” – І м.; ном. “Писанкарство” – ІІІ м.

Конкурс “Знай люби свій рідний край” – 5 призових місць.

Фестиваль юних пожежників – ІІ м.

Туристично-краєзнавча спартакіада – ІІ м.

Участь в обласних науково-практичних конференціях: з образотворчого мистецтва І м.; з фольклору – І м.

Колективи художньої самодіяльності займаються відродженням традицій народно-побутового мистецтва (співпрацюючи з організаціями міста) організовуючи виступи перед громадськістю:

- виступ у міській лікарні “Іде свято коляда”,

- на літ. – мистецькому святі з нагоди 150-річчя від народження І.Франка,

- спільний виступ з участю народного артиста України Св”ятослава Максимчука,

- виступ у національному музеї міста,

- виступ на хлібозаводі з нагоди професійного свята,

- виступ у пожежній частині з нагоди професійного свята,

- виступ на міському відкритті різдвяної ялинки при міському голові,

- на міському святі Миколая та ін.

Олімпіади 2005-2006 р.

Міські

1. Поцілуйко М. – 11-А інформатика ІІ – Шкілюк П.Є.

2. Вовчак Н. – 10-Б біологія І – Шевчук Г.Я.

3. Ковальчук А. – 11-А біологія І – Шевчук Г.Я.

4. Вовчак Л. – 9-В біологія І – Вовчак Н.Ф.

5. Пустовіт О. – 11-А біологія ІІ – Шевчук Г.Я.

6. Вовчак Н. – 10-Б хімія І – Марунчак Т.Ю.

7. Сметана С. – 8-Б англіська мова ІІІ – Кузовкіна І.М.

МАН

1. Квасецька Т. – 11-Б українська мова І – Кутковська Г.М.

2. Кузик А. – 11-А укр. мова ІІ – Ромасевич О.В.

3. Чорній Ю. – 11-Б укр. література ІІ – Кутковська Г.М.

4. Сухоцька Т. – 11-А фольклор І – Фіялковська Л.І.

5. Мельничук О. – 10-Б хімія І – Марунчак Т.Ю.

6. Пилипчук В. – 11-А астрономія І – Новосад Л.В.

7. Грица У. – 10-Б біологія ІІ – Шевчук Г.Я.

8. Яцик І. – 10-Б біологія ІІІ – Шевчук Г.Я.

9. Пустовіт О. – 11-А економіка ІІІ – Долинська О.І.

10. Митчик М. – 10-Б математика ІІ – Михальчук О.П.

Обласні олімпіади – МАН

1. Сухоцька Т. – 11-А фольклор ІІІ – Фіялковська Л.І.

2. Мельничук О. – 10-Б хімія І – Марунчак.Ю.

3. Кузовкіна О. – 10-Б укр. мова ІІ – Ромасевич О.В.

4. Митчик М. – 10-Б математика ІІ – Михальчук О.П.

5. Яцик І. – 10-Б біологія І – Шевчук Г.Я.

6. Вовчак Л. – 10-А фізика ІІ – Новосад Л.В.

Стипендіати

1. Сухоцька Т. – 11-А фольклор ІІІ – Фіялковська Л.І.

2. Мельничук О. – 10-Б хімія І – Марунчак.Ю.

3. Кузовкіна О. – 10-Б укр. мова ІІ – Ромасевич О.В.

4. Митчик М. – 10-Б математика ІІ – Михальчук О.П.

5. Яцик І. – 10-Б біологія І – Шевчук Г.Я.

6. Вовчак Л. – 10-А фізика ІІ – Новосад Л.В.

Олімпіади 2006-2007 р.

Міські

1. Грица У. – 11-Б біологія ІІ – Шевчук Г.Я.

2. Радомська Н. – 8-Б біологія І – Шевчук Г.Я.

3. Орищин А. – 8-Б біологія ІІ – Шевчук Г.Я.

4. Смик Д. – 6-В математика ІІ – Михальчук О.П.

5. Калиш Я. – 9-А трудове ІІІ – Кутковський М.В.

6. Кузовкіна О. – 11-Б географія ІІІ – Долинська О.І.

МАН

1. Калиш Г. – 11-А фольклор ІІ – Фіялковська Л.І.

2. Фіялковська М. – 10-А фольклор ІІ – Фіялковська Л.І.

3. Будзан І. – 11-Б економіка ІІІ – Долинська О.І.

4. Ройко Д. – 11-Б історія І – Нечипорук Л.М.

5. Ярмолюк Т. – 11-Б мистецтвозн. І – Свідерська У.Я.

6. Практика К. – 9-Б хр. етика ІІ – Гавецька Н.З.

7. Матвійчук Ю. – 10-А біологія ІІ – Шевчук Г.Я.

8. Кікало М. – 10-А біологія І – Шевчук Г.Я.

Обласні олімпіади

1. Радомська Н. – 8-Б біологія ІІІ – Шевчук Г.Я.

МАН

1. Фіялковська М. – 10-А фольклор І – Фіялковська Л.І.

2. Терзалова А. – 10-А укр. література І – Кутковська Г.М.

3. Практика К. – 9-Б укр. літер. ІІ – Куцериб С.С.

4. Ярмолюк Т. – 11-Б мистецтв. І – Свідерська У.Я.

5. Матвійчук Ю. – 10-А біологія І – Шевчук Г.Я.

6. Кікало М. – 10-А медицина ІІ – Шевчук Г.Я.

7. Вовчак Л. – 10-А фізика ІІ – Новосад Л.В.

Стипендіати

1. Фіялковська М. – 10-А фольклор І – Фіялковська Л.І.

2. Терзалова А. – 10-А укр. література І – Кутковська Г.М.

3. Практика К. – 9-Б укр. літер. ІІ – Куцериб С.С.

4. Ярмолюк Т. – 11-Б мистецтв. І – Свідерська У.Я.

5. Матвійчук Ю. – 10-А біологія І – Шевчук Г.Я.

6. Кікало М. – 10-А медицина ІІ – Шевчук Г.Я.

7. Вовчак Л. – 10-А фізика ІІ – Новосад Л.В.

8. Радомська Н. – 8-Б біологія ІІІ – Шевчук Г.Я.

Олімпіади 2007-2008 р.

1. Орищин А. – 9-В біологія І – Шевчук Г.Я.

2. Матвійчук Ю. – 11-А біологія ІІ – Шевчук Г.Я.

3. Самчук С. – 6-А математика ІІ – Лапій О.П.

4. Смик А. – 7-В математика ІІІ – Михальчук О.П.

5. Орищин А. – 9-Б історія ІІ – Смеречанська О.В.

6. Практика К. – 10-А історія ІІ – Смеречанська О.В.

7. Якубовська М. – 10-А етика ІІІ – Гавецька Н.З.

Додаток №2

Переможці фестивалів, конкурсів дитячої пісні –

Керівник Степована О.Ю.

2006-2007 н.р.

Обласний фестиваль дитячої естрадної пісні і танцю “Світ дитинства” – м.Дрогобич:

Щесняк Владислава – 2-Б – ІІ премія,

Надаховська Тетяна – 1-Б – ІІІ премія,

Олійник Вікторія – 2-А – дипломант.

Міський конкурс “Квітковий вернісаж”: Олійник Вікторія 2-А кл. – І премія.

Обласний фестиваль дитячої пісні “Зоряний спалах” м.Львів:

Щесняк Владислава 2-Б кл. – ІІ премія.

Обласний фестиваль дитячої пісні “Цвіт папороті” м.Стрий:

Щесняк Владислава 2-Б кл. – ІІІ премія.

Міжнародний фестиваль дитячої пісні “Володимир-2007” м.Володимир Волинський:

Щесняк Владислава 2-Б кл. – ІІІ премія.

Конкурс повстанської і патріотичної пісні “Сурми звитяг” м.Червоноград:

Олійник Вікторія 2-А кл. – І премія.

2007-2008 н.р.

обласний відкритий фестиваль-конкурс мистецтв для дітей та юнацтва “Різдвяні канікули” м.Львів:

Щесняк Владислава 3-Б кл. – ІІ премія,

Кондуракій Вікторія 3-Б кл. – ІІ премія.

Всеукраїнський фестиваль дитячої пісні “Королівство мистецтв” м.Львів:

Олійник Вікторія 3-А кл. – ІІ премія.

Переможці фестивалів, конкурсів дитячої пісні –

Керівник Степована О.Ю.

2006-2007 н.р.

Обласний фестиваль дитячої естрадної пісні і танцю “Світ дитинства” – м.Дрогобич:

Щесняк Владислава – 2-Б – ІІ премія,

Надаховська Тетяна – 1-Б – ІІІ премія,

Олійник Вікторія – 2-А – дипломант.

Міський конкурс “Квітковий вернісаж”: Олійник Вікторія 2-А кл. – І премія.

Обласний фестиваль дитячої пісні “Зоряний спалах” м.Львів:

Щесняк Владислава 2-Б кл. – ІІ премія.

Обласний фестиваль дитячої пісні “Цвіт папороті” м.Стрий:

Щесняк Владислава 2-Б кл. – ІІІ премія.

Міжнародний фестиваль дитячої пісні “Володимир-2007” м.Володимир Волинський:

Щесняк Владислава 2-Б кл. – ІІІ премія.

Конкурс повстанської і патріотичної пісні “Сурми звитяг” м.Червоноград:

Олійник Вікторія 2-А кл. – І премія.

2007-2008 н.р.

обласний відкритий фестиваль-конкурс мистецтв для дітей та юнацтва “Різдвяні канікули” м.Львів:

Щесняк Владислава 3-Б кл. – ІІ премія,

Кондуракій Вікторія 3-Б кл. – ІІ премія.

Всеукраїнський фестиваль дитячої пісні “Королівство мистецтв” м.Львів:

Олійник Вікторія 3-А кл. – ІІ премія.

Стан та результати роботи кафедри художньо-естетичного циклу:

Вчителями були розроблені навчальні програми предметів художньо-естетичного циклу приведені до державного стандарту базової школи:

- хореографії – Райтерович Л.В., Степована О.Ю.

- образотворчого мистецтва – Свідерська У.Я.

А також спеціалізованих курсів для класів з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу:

- хореографія – Райтерович Л.В.,

- театрознавство – Козак С.М.,

- музична література – Козак С.М.,

- фольклор і етнографія – Фіялковська Л.І.

Естетичне виховання – це структура виховання, яка влючає в себе не тільки навчальну діяльність, але й позакласну роботу, а це: гуртки ,студія, колективи учнівської творчості:

1. Фольклорний колектив “Криниченька” – к-к Фіялковська Л.І.

2. Театр-студія “Фантазія” – Козак С.М.

3. Хореографічні колективи – “Сонечко”, “Веселка”, “Сучасні ритми” к-к Дубецька О.В.

4. “Бісероплетіння”, “Маленький художник” – к-к Ковтун О.З.

5. Декоративно-прикладне мистецтво – к-к Бондаревська І.В.

6. “Комп’ютерна графіка” – к-к Караман Л.І.

7. “Моделювання” – к-к Кутковський М.В.

8. “Гранослово” – к-к Куцериб С.С.

9. Хор середніх класів – к-к Бєдна О.М.

10. “Веселі нотки” – к-к Степована О.Ю.

11. “Чомучки” – к-к Дрейчан М.П.

12. “Поетичне мереживо” – к-к Мигаль М.М.

13. “Обряди і традиції України” – к-к Лисейко Г.М.

Охоплюючи тему кількість колективів та гуртків, учні НВК неодноразово були учасниками та ставали переможцями регіональних, галузевих Міжнародних конкурсів, оглядів, творчих звітів.

Два колективи одержали звання зразкових колективів: Театр-студія “Фантазія” кер. Козак С.М., фольклорний колектив “Криниченька” кер. Фіялковська Л.І.

Фольклорний колектив “Криниченька” – І місце на Міжнародному конкурсі “Княжа Династія”.

Досить потужно виступили на міжнародних та обласних конкурсах наші колективи образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва, народного одягу:

Міський конкурс: “Таланти твої Україно” – І місце у номінації “Українська народна вишивка” Практика Катя, ІІ місце – Свирид Наталія, ІІІ місце – Бігун Ірина, кер. Лобащук О.А., ІІІ місце – Коріньовський Роман вч. Бондаревська І.В.; І місце у номінації “Український народний одяг” Орищин А. та Якубовська М., кер. Лобащук О.А.

Обласний конкурс “Таланти твої Україно”: призери: Практика К., Якубовська М.

ІІІ місце у номінації “Писанкарство” Коріньовська Юлія, Свирид Богданна кер. Ковтун О.З.

Образотворче мистецтво:

1. Всеукраїнський конкурс “Моє рідне місто” – І призове місце Пилипчук М., кер. Свідерська У.Я.;

2. “Сурми звитяг” – фестиваль, три призових місця.

3. “Знай і люби свій рідний край” – на міському конкурсі 5 призових місць; на обласному – 2 призових місця: І і ІІІ.

4. Обласний конкурс дитячого малюнку на протипожежну тему: 3 призових місця.

5. Обласний фестиваль “Під покровом Короля Данила” – 2 призові місця.

Участь в науково-практичних конференціях:

1. Ярмарок, секція “Образотворчого мистецтва”, І місце на обласному конкурсі, кер. Свідерська У.Я.

2. Секція фольклору: міський конкурс – ІІ і ІІІ місця; обласний конкурс – І місце, кер. Фіялковська Л.І.

/Files/images/2014_10_24-Stupend.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 594

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.